08 серпня 2022 року Мапа сайту

А. О. Коздоба –
перший завідуючий кафедрою

Діяльність кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів почалася 21 серпня 1991 року, спочатку як кафедри інтернатури з терапевтичної стоматології. На той період це було зумовлено необхідністю поглиблення теоретичних знань, вдосконалення ступеню мануальних навичок, підготовки до самостійної професійної лікарської діяльності лікарів-інтернів, проведення етапу неперервного післядипломного циклу підготовки лікарів-стоматологів.

У подальшому обсяг роботи збільшився і проведена реорганізація у кафедру інтернатури стоматологічного факультету, на якій навчали лікарів-інтернів за фахом “Загальна стоматологія”, “Дитяча стоматологія”, “Терапевтична стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”. З 1993 р. вона перейменована на кафедру інтернатури зі стоматології.

На прохання управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації про необхідність підготовки лікарів-стоматологів до атестації на кваліфікаційні категорії в 1992 р. на кафедрі інтернатури організовані тематичні курси стажування та інформації з вибраних питань сучасної стоматології. З 1 жовтня 1995 р. кафедра провела перший двохмісячний передатестаційний цикл.

У зв’язку з розширенням видів роботи відповідно до введення наказу МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р. „Про затвердження номенклатури лікарських спеціальностей” з 1997 р. надалі кафедра має назву: кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Першим завідувачем кафедри був доцент Анатолій Олександрович Коздоба - талановитий організатор навчального процесу, вчений, який вніс вагомий вклад у вирішення проблеми алергії у стоматології.

З вересня 1992 року по 2003 рік кафедру очолювала Заслужений лікар України, професор Таіса Петрівна Скрипнікова. За ці роки проведена організація, розробка й удосконалення всіх напрямків роботи кафедри: навчальної, методичної, наукової, виховної.

З серпня 2003 року кафедрою керує доктор медичних наук, професор Петро Миколайович Скрипников – талановитий вчений, висококваліфікований лікар, який активно впроваджує у навчальний процес сучасні досягнення стоматології.

Протягом багатьох років на кафедрі працювали досвідчені методисти, науковці і висококваліфіковані лікарі професор П. Т. Максименко, доценти Л.Г. Павленко і Г. Ф. Просандєєва, Л.Я. Богашова; асистент, к.м.н. Ейхгорн Т. Ю.

Максименко П. Т. – професор

 

Павленко Л.Г.-доцент

 

Просандєєва Г.Ф.-доцент

 

Богашова Л.Я.-доцент

 

Ейгорн Т.Ю.-к.мед.н., асистент