29 травня 2024 року pols@pdmu.edu.ua tel:(0532) 56-47-43
Гуржій Олена Вікторівна

Гуржій Олена Вікторівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук

e-mail: o.hurzhii@pdmu.edu.ua

Завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», лікар вищої категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", ""Дитяча стоматологія". 

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут; 1990 рік; спеціальність: стоматологія: кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: “Стан привушних залоз та органів порожнини рота при гострому апендициті і перитоніті у дітей”.

Працювала на посаді доцента кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології,   доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, відповідала за проведення інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія" у лікарів-інтернів.

Автор (співавтор) 145 друкованих праць, 16 навчальних посібників і методичних рекомендацій.

Член Асоціації стоматологів України.

Скрипников Петро Миколайович

Скрипников Петро Миколайович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

e-mail: p.skrypnykov@pdmu.edu.ua

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член координаційної ради АСУ, президент АСУ Полтавської області, головний лікар Комунальної установи "Полтавський обласний центр стоматології стоматологічна клінічна поліклініка". Має вищі категорії за спеціальностями "Стоматологія", "Терапевтична стоматологія", "Ортопедична стоматологія", "Хірургічна стоматологія", "Організація і управління охорони здоровя".

Освіта: Українська медична стоматологічна академія; 1995 рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи:«Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини". Тема докторської дисертаційної роботи:  «Розвиток і структурно-функціональні особливості емалі зубів людини».

Петро Миколайович має 190 наукових праць, 32 патентів, співавтор 5-х підручників, 39 навчально-методичних посібників, 70 навчально-методичних праць, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Під керівництвом Скрипникова П.М. захищено 11 кандидатських дисертацій, підготовлено 13 магістрів, 19 клінічних ординаторів.

Свою професійну майстерність удосконалював у Німеччині, Франції, Австрії, стажувався на кафедрі післядипломної освіти Лондонського стоматологічного інституту в Англії.

Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України», відхначений грамотою Полтавського ЦНТЕІ за активну винахідницьку та раціоналізаторську роботу, впровадження об’єктів інтелектуальної власності в галузі медицини. Має грамоту МОЗ України за плідну науково-методичну роботу і вагомий внесок у наукові досягнення. Має звання «Заслужений лікар України».  

Скрипнікова Таіса Петрівна

Скрипнікова Таіса Петрівна

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор

e-mail: t.skrypnikova@pdmu.edu.ua

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор, член апробаційної ради №2  при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член редакційної ради журналу «Український стоматологічний альманах», «Дент-Арт», віце-президент ендодонтичної асоціації стоматологів України, лікар вищої категорії за фахом "Терапевтична стоматологія".

Освіта: Харківський державний медичний стоматологічний інститут; 1961 року; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Состояние высшей нервной деятельности и некоторых вегетативных реакций организма при раздражении рецепторов полости рта». Олювала кафедру післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Автор (співавтор) 350 друкованих праць, з них 4 підручників, 16 навчально-методичних посібників, 5-х методичних рекомендацій, 18 навчальних планів та програм для післядипломної освіти, 1 монографія, 18 патентів та винаходів на корисну модель. Під керівництвом проф. Скрипнікової Т.П. захищені 8 кандидатських дисертацій, підготовано 12 магістрів, 14 клінічних ординаторів.

Очолює обласний науково-практичний консультативний центр захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

Має нагороди: відзнака «Відмінник освіти України», подяка головного стоматолога МОЗ України, почесна грамота МОЗ України,  диплом «Медичний олімп» за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток медичної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, державна стипендія Президента України видатним діячам охорони здоров’я,  почесна грамота та відзнака виконавчого комітету Полтавської міської Радит.

Силенко Юрій Іванович

Силенко Юрій Іванович

Професор, доктор медичних наук

e-mail: yu.sylenko@pdmu.edu.ua

Професор, доктор медичних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04. при ДНМУ  по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член координаційної ради з наукової роботи академії, член редакційної колегії журналів «Український стоматологічний альманах», «Проблеми екології і медицини», заступник голови Асоціації стоматологів України, заступник голови Полтавської асоціації пародонтологів України.  Лікар-стоматолог вищої категорії з фаху "Ортопедична стоматологія".

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут, 1985 рік; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Стан тромбоцитоактиних та вільнорадикальних властивостей пародонта у лабораторних тварин і людини»

Тема докторської дисертаційної роботи: «Клініко-патологічне обґрунтування лікування генералізованого пародонтозу з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів». 

Працював професором кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, зараз є професором кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів.

Співавтор понад 345 наукових праць, 32 патентів, 7 монографій, 3 підручників та 5 навчальних посібників. Під його керівництвом захищені 15 кандидатських та 3 докторські дисертації. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

Хміль Тетяна Андріївна

Хміль Тетяна Андріївна

Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

e-mail: t.khmil@pdmu.edu.ua

Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія".

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут; 1993 рік; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Застосування пептидного препарату «Вермілат» у комплексній терапії хворих пародонтитом». 

Співавтор посібника для лікарів-інтернів та керівників “Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі”, розділу “Стоматологія” навчального посібника для лікарів загальної практики – сімейної медицини, навчального посібника «Захворювання тканин пародонта у дорослих та дітей», «Терапевтична стоматологія для лікарів-інтернів», які затверджені ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Приймала участь у розробці навчальних планів і програм спеціалізації (інтернатури), тематичного вдосконалення лікарів-стоматологів, стажування, спеціалізації лікарів за фахами “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія».

Має 125 праць з наукової та навчально-методичної роботи, 4 патенти на винахід.

Член Асоціації стоматологів України.

Смаглюк Валерій Іванович

Смаглюк Валерій Іванович

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент

e-mail: v.smahliuk@pdmu.edu.ua

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут; 1985 рік; спеціальність: стоматологія: кваліфікація: лікар-стоматолог

Працює за фахом «Хірургічна стоматологія». Закінчив заочну аспірантуру при кафедрі хірургічної стоматології Українська медична стоматологічна академія, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичний наук на тему: ”Морфо-функціональний стан піднижньощелепних слинних залоз при хронічних паротитах”. Має звання доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Опубліковав 6 друкованих праць, 2 Деклараційних патенти на корисну модель. Голова Полтавського обласного осередку Асоціації імплантологів України.

На кафедрі читає лекції та проводить заняття з лікарями інтернамии і лікарями курсантами по розділам: "Хірургічна стоматологія" та «Імплантологія».

Шинкевич Вікторія Ігорівна

Шинкевич Вікторія Ігорівна

Доцент, кандидат медичних наук.

e-mail: v.shynkevych@pdmu.edu.ua

Доцент, кандидат медичних наук, за сумісництвом старший науковий співробітник НДІ ГІОРПФ УМСА, лікар І категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія» і ІІ категорії – зі спеціальності «Дитяча стоматологія», відповідальна за організацію виховної роботи на кафедрі.

Освіта: Українська медична стоматологічна академія,  1996 рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи за спеціальністю 14.03.08 «Імунологія та алергологія»: «Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту».

Проводить лікувальну і консультативну роботу на базі комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка». Викладає цикл дитячої стоматології та терапевтичної стоматології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам.

Є авторкою та співавторкою 82 наукових праць, а також 6 навчальних посібників, 1 монографії, 2 авторських свідоцтв, 9 патентів, 3 нововведень, 5 інформаційних листів. 

Удальцова Кристина Олександрівна

Удальцова Кристина Олександрівна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: k.udaltsova-hrodzynska@pdmu.edu.ua

Доцент, кандидат медичних наук, лікар І категорії з фаху "Терапевтична стоматологія", відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

Освіта: Українська медична стоматологічна академія, 2005 рік; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи:«Структура інтактних та пошкоджених карієсом молочних зубів людини».

Викладає курс "Терапевтичної стоматології".

Має 20 наукових праць.

Член Асоціації стоматологів України.

Писаренко Олена Анатоліївна

Писаренко Олена Анатоліївна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: o.pysarenko@pdmu.edu.ua

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія", секретар кафедри.

Освіта: Українська медична стоматологічна академія; 1998 рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Одонтогліфіка малих кутніх зубів верхньої, нижньої щелеп людини в нормі та при карієсі».

Викладає терапевтичну стоматологію для лікарів інтернів за фахом «Стоматологія».

Співавторка 3 навчальних посібників, 4 патентів та 35  наукових праць.

Член Асоціації стоматологів України.

Коломієць Світлана Веніамінівна

Коломієць Світлана Веніамінівна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: s.kolomiiets@pdmu.edu.ua

Доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", відповідальна за міжнародну діяльність співробітників кафедри.

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут; 1991 рік; спеціальність: стоматологія: кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Вермілат в комплексному лікуванні гострих гнійних запальних процесів ЩЛД».

Викладає хірургічну стоматологію.

Співавтор 5 навчально-методичних посібників, 10 патентів, 35 впроваджень нових методів лікування в практичну охорону здоров’я та 163 наукових праць, 1 нововведення.

Член Асоціації стоматологів України.

Бережна Олена Едуардівна

Бережна Олена Едуардівна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: o.berezhna@pdmu.edu.ua

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, головний лікар стоматологічної клініки "Професорська Стоматологія", лікар стоматолог вищої категорії з фаху "Дитяча стоматологія".

Освіта: Українська медична стоматологічна академія; 2002 рік; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи:  «Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей залежно від умісту фтору в питній воді».

Працювала доцентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань УМСА, зараз працює доцентом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. 

Є автором більше 60 наукових праць, патентів, інформаційних листів, навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема англійською мовою.

Є дійсним членом Європейської та міжнародної асоціацій дитячої стоматології (EAPD та IAPD). Спеціалізується на лікуванні дітей в умовах загального знеболення.

Приходченко Світлана Валеріївна

Приходченко Світлана Валеріївна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: s.prykhodchenko@pdmu.edu .ua

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар спеціаліст з фаху "Хірургічна стоматологія".

Освіта: Українстька медична стоматологічна академія, 1995 рік ;  спеціальність: стоматологія: кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Трофосану" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними абсцесами».

Працювала на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, зараз працює на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів стоматолов УМСА.

Має 17 друкованих праць.  

Член Асоціації стоматологів України.

Кулай Ольга Олександрівна

Кулай Ольга Олександрівна

Доцент, кандидат медичних наук

e-mail: o.kulai@pdmu.edu.ua

Освіта:  Полтавський державний медичний стоматологічний інститут; 1993 рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертації – «Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей хворих на цукровий діабет». 

Є членом громадських організацій - «Асоціація стоматологів України» та «Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології».

 

Хавалкіна Людмила Михайлівна

Хавалкіна Людмила Михайлівна

Асистент, кандидат медичних наук.

e-mail: l.khavalkina@pdmu.edu.ua

Асистент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Терапевтична стоматологія".

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут;1984 рік, спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: "Вікові особливості будови нервів та м’язів задньої групи стегна при сполученні гіпо-гіперкінезії і лазеропунктури".

Викладає цикл "Терапевтична стоматологія"

Авторка 62 наукових робіт.

Є членом Асоціації стоматологів України.

Мельник Владислав Леонідович

Мельник Владислав Леонідович

Асистент, кандидат медичних наук

e-mai: v.melnyk@pdmu.edu.ua

Асистент, кандидат медичних наук, лікар стоматолог вищої категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", "Стоматологія", заступник отамана управління охорони здоров’я СКС козацької Громади Полтавської області.

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут; 1990 року; спеціальність: стоматологія: кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Обґрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м’яких тканин порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження)».

Загальна кількість друкованих робіт – 85, деклараційних патентів на винахід – 3, методичних рекомендацій – 4, навчальних посібників – 6.

Є членом Асоціації стоматологів України.

Тимошенко Юлія Володимирівна

Тимошенко Юлія Володимирівна

Асистент, кандидат медичних наук

e-mail: u.tymoshenko@pdmu.edu.ua

Асистент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія", секретар атестаційної комісії з проведення атестації лікарів-курсантів кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА та Державної атестаційної комісії кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА.

Освіта: Українська медична стоматологічна академія;1999 рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: „Структурні зміни тканинних елементів слизової оболонки твердого піднебіння при екзо - та ендогенній ксеростомії”. 

Викладає цикл "Терапевтична стоматологія"

 Є автором 54 наукових праць.

Є членом Асоціації стоматологів України.

Шевченко Василь Кирилович

Шевченко Василь Кирилович

Асистент, кандидат медичних наук

e-mail: v.shevchenko@pdmu.edu.ua

Асистент, кандидат медичних наук, лікар стоматолог вищої категорії за фахом "Стоматологія ",  отаман управління охорони здоров’я СКС козацької Громади Полтавської області.

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут;  1977 року, спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Обґрунтування застосування у клініці терапевтичної стоматології вітчизняного фотополімерного матеріалу «КРОМЛАЙТ-Р» (експериментально-клінічне дослідження).

Викладає цикл "Терапевтична стоматологія"

Автор 82 наукових праць, 2-х деклараційних патентів на винахід, 2 навчальних посібників. 

Член Асоціації стоматологів України.

Дубина Віталій Олексійович

Дубина Віталій Олексійович

Асистент

e-mail: v.dubyna@pdmu.edu.ua

Асистент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Терапевтична стоматологія", розробник та адміністратор сайту кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів - www.dentaero.com

Освіта: Українська медична стоматологічна академія; 2001рік; спеціальність: стоматологія, кваліфікація: лікар-стоматолог

Викладає цикл "Терапевтична стоматологія"

Напрямок наукової роботи «Застосування матеріалів наповнених наночастками в стоматології»

Автор 19 наукових праць.

Член Асоціації стоматологів України.

Лазарева Ксенія Анатоліївна

Лазарева Ксенія Анатоліївна

Асистент

e-mail: k.lazarieva@pdmu.edu.ua

Асистент, лікар спеціаліст вищої категорії за фахом "Терапевтична стоматологія", редактор з стоматології Міжнародного журналу «ДентАрт», секретар Української академії естетичної стоматології. 

Освіта: Українська медична стоматологічна академія; 2001 рік; спеціальність: стоматологія; кваліфікація: лікар-стоматолог

Викладає цикл "Терапевтичної стоматології"

 Працювала лікарем-стоматологом клініки-студії «Аполлонія» Сергія Радлінського, спеціалізується в прямій і непрямій реставрації.  Лікар-інструктор в рамках проекту Міжнародних клінічних змагань  з прямої реставрації «Призма-чемпіонат».  Автор біля 30 статей у фахових виданнях, опініон-лідер компанії DentsplySirona.  Викладач базового курсу по реставрації із застосуванням  біоміметичного методу Сергія Радлинського, лектор навчального центру «Аполлонія» з широкою географією виступів Україна, Вірменія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Литва, Молдова, Росія та інші. Член Асоціації стоматологів України.

Морочковська Олена Володимирівна

Морочковська Олена Володимирівна

Cтарший лаборант

Закінчила УМСА  за фахом «Стоматологія» . Пройшла спеціалізацію за фахом «Терапевтична стоматологія».

Працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів на посаді старшого лаборанта.

Має 4 друковані роботи, в тому числі у закордонних професійних виданнях. Член Асоціації стоматологів України.

 

Федорич Тетяна Трохимівна

Федорич Тетяна Трохимівна

Старший лаборант

Старший лаборант, магістр медицини з фаху «Стоматологія», лікар-стоматолог вищої категорії за фахом "Стоматологія".

 

Семеняка Марина Володимирівна

Семеняка Марина Володимирівна

Лаборант

Лаборант кафедри.

Керівник зуботехнічної лабораторії "Мікс-Лаб". Технік вищої категорії. Постійно вдосконалює свої знання та практичні навички у провідних фахівців Японії, Америки, Німеччини, Італії, Польщі, Росії.