08 серпня 2022 року Мапа сайту
Скрипников Петро Миколайович

Скрипников Петро Миколайович

Завідувач кафедри, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри з 2003 р., заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член координаційної ради АСУ, президент АСУ Полтавської області, головний лікар Комунальної установи "Полтавський обласний центр стоматології стоматологічна клінічна поліклініка". Має вищі категорії за спеціальностями "Стоматологія", "Терапевтична стоматологія", "Ортопедична стоматологія", "Хірургічна стоматологія", "Організація і управління охорони здоровя".

Тема кандидатської дисертаційної роботи:«Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини», 1997р. Тема докторської дисертаційної роботи:  «Розвиток і структурно-функціональні особливості емалі зубів людини»,  2003 р.

Петро Миколайович має 190 наукових праць, 32 патентів, співавтор 5-х підручників, 39 навчально-методичних посібників, 70 навчально-методичних праць, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Під керівництвом Скрипникова П.М. захищено 11 кандидатських дисертацій, підготовлено 13 магістрів, 19 клінічних ординаторів.

Свою професійну майстерність удосконалював у Німеччині, Франції, Австрії, стажувався на кафедрі післядипломної освіти Лондонського стоматологічного інституту в Англії.

У 2004 нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України». У 2007 р. одержав грамоту Полтавського ЦНТЕІ за активну винахідницьку та раціоналізаторську роботу, впровадження об’єктів інтелектуальної власності в галузі медицини. Має грамоту МОЗ України за плідну науково-методичну роботу і вагомий внесок у наукові досягнення. За плідну та творчу багаторічну роботу у 2009 р. присуджено звання «Заслужений лікар України».  

e-mail: post@dentaero.com

Скрипнікова Таіса Петрівна

Скрипнікова Таіса Петрівна

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор, член апробаційної ради №2  при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член редакційної ради журналу «Український стоматологічний альманах», «Дент-Арт», віце-президент ендодонтичної асоціації стоматологів України, лікар вищої категорії за фахом "Терапевтична стоматологія".

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Состояние высшей нервной деятельности и некоторых вегетативных реакций организма при раздражении рецепторов полости рта»,  1966 р.

 З 1992 по 2003 рр очолювала кафедру післядипломної освіти лікарів-стоматологів, у 1995 р. отримала вчене звання професора.

Автор (співавтор) 350 друкованих праць, з них 4 підручників, 16 навчально-методичних посібників, 5-х методичних рекомендацій, 18 навчальних планів та програм для післядипломної освіти, 1 монографія, 18 патентів та винаходів на корисну модель. Під керівництвом проф. Скрипнікової Т.П. захищені 8 кандидатських дисертацій, підготовано 12 магістрів, 14 клінічних ординаторів.

Очолює обласний науково-практичний консультативний центр захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

Має нагороди: відзнака «Відмінник освіти України» (1998), подяка головного стоматолога МОЗ України (2009, 2011), почесна грамота МОЗ України (2010),  диплом «Медичний олімп» за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм (2007), почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток медичної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008), державна стипендія Президента України видатним діячам охорони здоров’я (2018),  почесна грамота та відзнака виконавчого комітету Полтавської міської Радит(2020).

e-mail: skripnikovataisia17@gmail.com

Силенко Юрій Іванович

Силенко Юрій Іванович

Професор, доктор медичних наук

Професор, доктор медичних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04. при ДНМУ  по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», член координаційної ради з наукової роботи академії, член редакційної колегії журналів «Український стоматологічний альманах», «Проблеми екології і медицини», заступник голови Асоціації стоматологів України, заступник голови Полтавської асоціації пародонтологів України.  Лікар-стоматолог вищої категорії з фаху "Ортопедична стоматологія".

Тема докторської дисертаційної роботи: «Клініко-патологічне обґрунтування лікування генералізованого пародонтозу з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів», 2000 р.

З 2001 року працював професором кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, а з 2012 працює професором кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів.

Співавтор понад 345 наукових праць, 32 патентів, 7 монографій, 3 підручників та 5 навчальних посібників. Під його керівництвом захищені 15 кандидатських та 3 докторські дисертації. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

e-mail: silenko@gmail.com

Хміль Тетяна Андріївна

Хміль Тетяна Андріївна

Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія".

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Застосування пептидного препарату «Вермілат» у комплексній терапії хворих пародонтитом», 2001р. 

Співавтор посібника для лікарів-інтернів та керівників “Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі”, розділу “Стоматологія” навчального посібника для лікарів загальної практики – сімейної медицини, навчального посібника «Захворювання тканин пародонта у дорослих та дітей», «Терапевтична стоматологія для лікарів-інтернів», які затверджені ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Приймала участь у розробці навчальних планів і програм спеціалізації (інтернатури), тематичного вдосконалення лікарів-стоматологів, стажування, спеціалізації лікарів за фахами “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія».

Має 125 праць з наукової та навчально-методичної роботи, 4 патенти на винахід.

e-mail: tkhmil9@gmail.com

Гуржій Олена Вікторівна

Гуржій Олена Вікторівна

Завуч по навчально-організаційній роботі з лікарями інтернами, доцент, кандидат медичних наук

Завуч по навчально-організаційній роботі з лікарями інтернами, доцент, кандидат медичних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01. при УМСА по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Стоматологія», лікар вищої категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", ""Дитяча стоматологія", відповідальна за проведення інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія" у лікарів-інтернів.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: “Стан привушних залоз та органів порожнини рота при гострому апендициті і перитоніті у дітей”, 1995 р.

З 1999 року працювала на посаді доцента кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології,  а з 2016 року – доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Автор (співавтор) 145 друкованих праць, 16 навчальних посібників і методичних рекомендацій.

e-mail: 4100ilona@gmail.com

Смаглюк Валерій Іванович

Смаглюк Валерій Іванович

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент

За фахом «Хірургічна стоматологія». В 1997 році закінчив заочну аспірантуру при кафедрі хірургічної стоматології Українська медична стоматологічна академія, а в 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичний наук на тему: ”Морфо-функціональний стан піднижньощелепних слинних залоз при хронічних паротитах”. В 2011 році присвоєно звання доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Має 26 друкованих праць, 2 Деклараційних патенти на корисну модель. Голова Полтавського обласного осередку Асоціації імплантологів України.

На кафедрі читає лекції та проводить заняття з лікарями інтернамии і лікарями курсантами по розділам: "Хірургічна стоматологія" та «Імплантологія».


Шинкевич Вікторія Ігорівна

Шинкевич Вікторія Ігорівна

Доцент, кандидат медичних наук.

Доцент, кандидат медичних наук, за сумісництвом старший науковий співробітник НДІ ГІОРПФ УМСА, лікар І категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія» і ІІ категорії – зі спеціальності «Дитяча стоматологія», відповідальна за організацію виховної роботи на кафедрі.

Тема кандидатської дисертаційної роботи за спеціальністю 14.03.08 «Імунологія та алергологія»: «Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту»,  2005 р.

З 2007 р. працювала на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА  асистентом, а з 2010 - доцентом.

Проводить лікувальну і консультативну роботу на базі комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка». Викладає цикл дитячої стоматології та терапевтичної стоматології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам.

Є авторкою та співавторкою 82 наукових праць, а також 6 навчальних посібників, 1 монографії, 2 авторських свідоцтв, 9 патентів, 3 нововведень, 5 інформаційних листів. 

e-mail:  shinkevichvictoria@gmail.com

Удальцова-Гродзинська Кристина Олександрівна

Удальцова-Гродзинська Кристина Олександрівна

Доцент, кандидат медичних наук

Доцент, кандидат медичних наук, лікар І категорії з фаху "Терапевтична стоматологія", відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

Тема кандидатської дисертаційної роботи:«Структура інтактних та пошкоджених карієсом молочних зубів людини», 2010 р.

З 2012 року працює на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА, викладає курс "Терапевтичної стоматології".

Має 20 наукових праць.

e-mail: kristina.udaltcova@gmail.com

Писаренко Олена Анатоліївна

Писаренко Олена Анатоліївна

Доцент, кандидат медичних наук

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія", секретар кафедри.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Одонтогліфіка малих кутніх зубів верхньої, нижньої щелеп людини в нормі та при карієсі», 2005 р.

Викладає терапевтичну стоматологію для лікарів інтернів за фахом «Стоматологія».

Співавторка 3 навчальних посібників, 4 патентів та 35  наукових праць.

e-mail: elenapisarenko17@gmail.com

Коломієць Світлана Веніамінівна

Коломієць Світлана Веніамінівна

Доцент, кандидат медичних наук

Доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", відповідальна за міжнародну діяльність співробітників кафедри.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Вермілат в комплексному лікуванні гострих гнійних запальних процесів ЩЛД», 2003 р.

 З 2006 року працює  доцентом на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Викладає хірургічну стоматологію.

Співавтор 5 навчально-методичних посібників, 10 патентів, 35 впроваджень нових методів лікування в практичну охорону здоров’я та 163 наукових праць, 1 нововведення.

e-mail:svet100mat@gmail.com

Бережна Олена Едуардівна

Бережна Олена Едуардівна

Доцент, кандидат медичних наук

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, головний лікар стоматологічної клініки "Професорська Стоматологія", лікар стоматолог вищої категорії з фаху "Дитяча стоматологія".

Тема кандидатської дисертаційної роботи:  «Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей залежно від умісту фтору в питній воді»,  2006 р.

З 2010 р. працювала доцентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань УМСА, з 2018 р. працює доцентом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. 

Є автором більше 60 наукових праць, патентів, інформаційних листів, навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема англійською мовою.

Є дійсним членом Європейської та міжнародної асоціацій дитячої стоматології (EAPD та IAPD). Спеціалізується на лікуванні дітей в умовах загального знеболення.

e-mail: elene.berezhnaya@gmail.com

Приходченко Світлана Валеріївна

Приходченко Світлана Валеріївна

Доцент, кандидат медичних наук

Доцент, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар спеціаліст з фаху "Хірургічна стоматологія".

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Трофосану" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними абсцесами», 2007 р.

З 2010 року працювала на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, а з 2020 р. працює на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів стоматолов УМСА.

Має 17 друкованих праць.  

e-mail: svetlana@profdentistry.com

Кулай Ольга Олександрівна

Кулай Ольга Олександрівна

Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Полтавський державний медичний інститут в 1993 році.

Тема кандидатської дисертації – «Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей хворих на цукровий діабет». – Стоматологія. - Полтава, 2000.

Є членом громадських організацій - «Асоціація стоматологів України» та «Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології».

Електрона пошта - oluysi4ka@gmail.com.

Хавалкіна Людмила Михайлівна

Хавалкіна Людмила Михайлівна

Асистент, кандидат медичних наук.

Асистент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Терапевтична стоматологія".

Тема кандидатської дисертаційної роботи: "Вікові особливості будови нервів та м’язів задньої групи стегна при сполученні гіпо-гіперкінезії і лазеропунктури",1991р.

З 1997 року працює асистентом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Авторка 62 наукових робіт.

 e-mail: ludmila_khavalkina@dentaero.com

Мельник Владислав Леонідович

Мельник Владислав Леонідович

Асистент, кандидат медичних наук

Асистент, кандидат медичних наук, лікар стоматолог вищої категорії з фаху "Хірургічна стоматологія", академік Міжнародної академії козацтва, дійсний член Військово-козацького департаменту УАН, завідувач відділу “Медицина та екологія” ВКД УАН,  лауреат премії УАН.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Обґрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м’яких тканин порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження)», 2000 р.

На посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів працює з 1993 року.

Загальна кількість друкованих робіт – 85, деклараційних патентів на винахід – 3, методичних рекомендацій – 4, навчальних посібників – 6.

e-mail: dalve1515@gmail. com

Тимошенко Юлія Володимирівна

Тимошенко Юлія Володимирівна

Асистент, кандидат медичних наук

Асистент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Стоматологія", секретар атестаційної комісії з проведення атестації лікарів-курсантів кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА та Державної атестаційної комісії кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: „Структурні зміни тканинних елементів слизової оболонки твердого піднебіння при екзо - та ендогенній ксеростомії”, 2018 р.

З 2005 р. працює асистентом на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів УМСА.  

 Є автором 54 наукових праць.

e-mail: timosenkoyulia0511@gmail.com

Шевченко Василь Кирилович

Шевченко Василь Кирилович

Асистент, кандидат медичних наук

Асистент, кандидат медичних наук, лікар стоматолог вищої категорії за фахом "Стоматологія ", дійсний член Військово-Козацького департаменту УАН; регіональний представник департаменту, відділу екології і медицини, по Полтавській області; отаман охорони здоров’я Полтавської громади.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Обґрунтування застосування у клініці терапевтичної стоматології вітчизняного фотополімерного матеріалу «КРОМЛАЙТ-Р» (експериментально-клінічне дослідження), 2004 р.

З 1991 року працює на посаді асистента кафедри. 

З 1991 по 2018 рр. відповідав за лікувальну роботу на кафедрі.

Автор 82 наукових праць, 2-х деклараційних патентів на винахід, 2 навчальних посібників. 

e-mail:shevchenkovass@gmail.com

Дубина Віталій Олексійович

Дубина Віталій Олексійович

Асистент

Асистент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з фаху "Терапевтична стоматологія", розробник та адміністратор сайту кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів - www.dentaero.com

З 2007 працює на посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА.

Напрямок наукової роботи «Застосування матеріалів наповнених наночастками в стоматології»

Автор 19 наукових праць.

e-mail:admin@dentaero.com

Лазарева Ксенія Анатоліївна

Лазарева Ксенія Анатоліївна

Асистент

Асистент, лікар спеціаліст вищої категорії за фахом "Терапевтична стоматологія", редактор з стоматології Міжнародного журналу «ДентАрт», секретар Української академії естетичної стоматології. 

З 2019 року - асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії

 З 2007 року лікар-стоматолог клініки-студії «Аполлонія» Сергія Радлінського, спеціалізується в прямій і непрямій реставрації.  З 2008 року лікар-інструктор в рамках проекту Міжнародних клінічних змагань  з прямої реставрації «Призма-чемпіонат».  З 2009 року - автор біля 30 статей у фахових виданнях, опініон-лідер компанії DentsplySirona.  З 2010 року - викладач базового курсу по реставрації із застосуванням  біоміметичного методу Сергія Радлинського, лектор навчального центру «Аполлонія» з широкою географією виступів Україна, Вірменія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Литва, Молдова, Росія та інші. 

e-mail: lazareffa@ukr.net

 
Морочковська Олена Володимирівна

Морочковська Олена Володимирівна

Cтарший лаборант

Закінчила УМСА в 2000 році за фахом «Стоматологія» . У 2006 році пройшла спеціалізацію за фахом «Терапевтична стоматологія».

З 2006 року працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів на посаді старшого лаборанта.

Має 4 друковані роботи, в тому числі у закордонних професійних виданнях.

e-mail: Alena22jen@gmail.com

Федорич Тетяна Трохимівна

Федорич Тетяна Трохимівна

Старший лаборант

Старший лаборант, магістр медицини з фаху «Стоматологія», лікар-стоматолог вищої категорії за фахом "Стоматологія".

З 1994 року працює старшим лаборантом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА.

e-mail: 7ftt7ftt@gmail.com

 

Семеняка Марина Володимирівна

Семеняка Марина Володимирівна

Лаборант

Лаборант кафедри.

Керівник зуботехнічної лабораторії "Мікс-Лаб". Технік вищої категорії. Постійно вдосконалює свої знання та практичні навички у провідних фахівців Японії, Америки, Німеччини, Італії, Польщі, Росії.

e-mail: semenyaka@gmail.com